Om het proces van outsourcing duidelijk te kunnen uitleggen bestaan er meerdere faseringsmodellen. Een analyse van verschillende faseringsmodellen heeft geleid tot het benoemen van een faseringsmodel die de sourcing lifecycle wordt genoemd. Hierin wordt duidelijk alle stappen van het outsourcingsproces beschreven.