Een outsourcing aan één dienstenleverancier, die dan de volledige verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van uitbestede dienstverlening.`

Synoniem: Sole sourcing