Een resultaatverantwoordelijke eenheid in de interne organisatie, die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie (informatietechnologie e.d.) aan de operationele eenheden van die organisatie, op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs [Strikwerda, 2003]