Definitie 1:
Een organisatie die diensten verleent aan uitbesteders op basis van een contract.

Definitie 2:
Een serviceprovider is een aanbieder van één of meerdere diensten.

Nederlands: Dienstenleverancier of Inbesteder