Definitie 1: De zorg voor de invulling van de contractuele verplichtingen van de dienstenleverancier vanuit het oogpunt van effectiviteit.

Definitie 2: Overleg over en bewaking van de uitvoering van de diensten op tactisch niveau.