De dienstenleverancier die als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid neemt voor de dienstverlening aan een uitbesteder. Binnen de outsourcingsrelatie is de service integrator verantwoordelijk voor de dienstverlening door andere dienstenleveranciers, de zogenaamde subcontractors.