Safe Harbor was de overeenkomst tussen unlielidstaten en de Verenigde Staten. Deze overeenkomst hield in dat in de VS alléén sprake was van een passend beschermingsniveau bij organisaties die zich hielden aan de zogeheten Safe Harbour Principles. De Safe Harbor-overeenkomst is nu ongeldig verklaard door het Europees Hof van Justitie.