Definitie 1: Een transitie waarbij de dienstverlening aan een uitbesteder door de verkrijgende leverancier wordt overgenomen van de latende leverancier.

Definitie 2: Is een project waarin (een deel van) de overeenkomst wordt beëindigd en de verantwoordelijkheden voor de dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) worden overgedragen van de latende leverancier naar een nieuwe verkrijgende leverancier of uitbesteder.