Een al dan niet openbaar verzoek aan dienstenleverancier om offerte uit te brengen voor het verzorgen van een bepaalde dienstverlening.