Een al dan niet openbaar verzoek aan dienstenleverancier om informatie te verstrekken over zijn vermogen om een bepaalde dienstverlening te kunnen leveren.