Dienstverlening vanaf een andere locatie dan waar de uitbesteder is gevestigd.