De regiefunctie is de functie die het beleid vertaalt in operationele sturing en uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Een regieorganisatie is een organisatie:
- die de klantvraag en het aanbod op elkaar afstemt
- deze op strategisch en tactisch niveau managet
- de operationele activiteiten in hoge mate heeft uitbesteed.