Een uitputtende beschrijving van alle dienstverlening die een dienstenleverancier aanbiedt aan een uitbesteder.

Engels: Service Catalogue