Proces van voorbereiding van een contract en verkrijgen van de deliverables en services die in het contract zijn vastgelegd. Dit proces omvat de subprocessen offerte proces, contractmonitoring en contractvoltooiing.