Het privacyschild maakt het mogelijk dat persoonsgegevens vanuit de EU worden doorgegeven naar een onderneming in de Verenigde Staten, op voorwaarde dat die onderneming daar de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld gebruikt, opslaat en verder doorgeeft) volgens een reeks van gegevensbeschermingsregels en -waarborgen.