Een model waarmee de vergoedingen voor de licenties, diensten en content worden bepaald. Het resultaat van het prijsmodel is een afrekeneenheid waarin de levering wordt vergoed en de verkoopprijs die voor de levering wordt gehanteerd. De verkoopprijs komt tot stand aan de hand van de strategie, de prijsbepalingmethode en de cost- en valuedrivers. De eenheden waarin de levering kan worden afgerekend zijn per functionaliteit, per locatie, per machine, per persoon of gebruiker, per project, per tijdseenheid, per event, per verwerkingseenheid of op basis van een combinatie van deze eenheden.