Definitie 1: PaaS is een categorie cloud computing services die een platform biedt waar klanten applicaties op kunnen ontwikkelen, draaien en managen zonder de complexiteit van het bouwen of onderhouden van de infrastructuur die wordt geassocieerd met de ontwikkeling van een applicatie. PaaS kan op twee wijzen worden aangeboden: als public cloud, waarbij de klant de software deployement controleert met een minimum aan configuratieopties en waarbij de provider het netwerk, servers, storage, OS, middleware (waaronder Java runtime, .NET runtime, Integratie, etc), databases en andere services aanbied die nodig zijn om de applicaties van de klant te hosten. Private cloud binnen de firewall, of als software deployed op een publieke Infrastructure as a Service (IaaS). (Bron: wikipedia)

Definitie 2: PaaS is een platform waarop applicaties kunnen worden ontwikkeld. Een enkel besturingssysteem – regelmatig als PaaS aangeboden – volstaat hierbij niet. In het platform dient de volledige set aan instrumenten beschikbaar te zijn die nodig is om een applicatie te kunnen ontwikkelen, testen en in productie te nemen. Ook een mechanisme voor distributie en verkoop kan onderdeel van een platformdienst (PaaS) zijn.