Een proactief planningsproces dat wordt uitgewerkt in documenten dat vastlegt hoe in geval van onvoorziene situaties een organisatie zijn kritieke producten of diensten kan blijven leveren op een vooraf bepaald aanvaardbaar niveau binnen een bepaalde tijd.

Engels: Business Continuity Planning