Een poging tot het verkrijgen van sensitieve persoonlijke of bedrijfsgevoelige informatie door middel van frauduleuze handelingen via het internet.