De Amerikaanse wet (die deels is vervangen door de Freedom Act) die als doel heeft mogelijkheden te geven aan de Amerikaanse overheid om informatie te vergaren over en op te treden in geval van mogelijk terrorisme.