Een langjarige relatie tussen een uitbesteder en een dienstenleverancier op basis van een portfolio van contracten en Service Level Agreements waarin de erantwoordelijkheid voor de uitvoering van (delen van) de dienstverlening wordt overgedragen aan de dienstenleverancier, hierbij kan er sprake zijn van het overdragen van medewerkers en middelen.