Een expliciete afspraak over het kwaliteitsniveau en de prijs van de dienstverlening die een dienstenleverancier verleent. Deze afspraken worden doorgaans vastgelegd in een contract.

Nederlands: Resultaatverplichting