Definitie 1:
De Open Source Definition (OSD), 'open-brondefinitie', wordt gebruikt door het Open Source Initiative om te bepalen of een softwarelicentie al dan niet beschouwd kan worden als open source. De licentie mag niemand verbieden de software gratis weg te geven óf te verkopen. De broncode moet met de software meegeleverd worden of vrij beschikbaar zijn. Verspreiding van afgeleide werken en aangepaste versies van de software moeten toegestaan zijn. Licenties mogen vereisen dat aanpassingen alleen als patch verspreid worden. De licentie mag niet discrimineren tegen gebruikers(groepen). De licentie mag niet discrimineren tegen de gebruiksomgeving van de software. De rechten verbonden aan het programma moeten opgaan voor iedereen aan wie het programma gedistribueerd wordt. De rechten verbonden aan het programma moeten niet afhangen van softwaredistributies waarvan de software een onderdeel is. De licentie mag niet verlangen dat andere software die samen met de software verspreid wordt onder dezelfde licentie valt. Geen van de bepalingen van de licentie mag slaan op een bepaalde technologie of interface-stijl.

Definitie 2:
Software waarvan de broncode vrij beschikbaar, en voor iedereen toegankelijk en wijzigbaar is, en blijft.