De remote service delivery door een dienstenleverancier vanuit hetzelfde land als waar de uitbesteder is gevestigd.