De dienstverlening door een dienstenleverancier op de locatie van de uitbesteder.