Een datacommunicatienetwerk bestaande uit één of meerdere datacommunicatieverbindingen met als doel uitwisseling van digitale informatie/gegevens.