De dienstverlening door een dienstenleverancier vanuit een land dichtbij het land waar de uitbesteder is gevestigd.