De gebouwen, hardware en software en andere bezittingen van de uitbesteder die worden overgedragen aan de dienstenleverancier bij de ondertekening van een contract voor de uitvoering van de dienstverlening.

Engels: Means