Overkoepelende overeenkomst tussen een uitbesteder en een dienstenleverancier, waarin de algemene voorwaarden voor dienstverlening worden vastgelegd, zoals looptijd, aard van de verplichting, vergoedingsstructuur en ontbindingsvoorwaarden. Hier kunnen dan contracten met de specifieke voorwaarden voor de afzonderlijke diensten worden toegevoegd.

Synoniem: mantelovereenkomst