Het continu proces waarbinnen de levenscyclus van een systeem, applicatie of service wordt beheerd.