Een overeenkomst die vooruitloopt op de afronding van de onderhandelingen tussen partijen waarin partijen de intentie vastleggen een overeenkomst te willen sluiten. Een LOI kan de voorwaarden omvatten met betrekking tot de voorlopige levering van de diensten.