Een Key performance indicator (Kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen of maatstaven om prestaties van organisaties te analyseren. Een KPI is kwantitatief en meet of een doelstelling of Kritische Succesfactor (KSF) Een KPI wordt uitgedrukt in een getal en gerelateerd aan een norm of target.