Ketenregie is het besturen en beheren van ketens. Ketenregie omvat alle activiteiten die in dienst staan van het beheren van de gehele keten. Het aansturen van de afstemming van activiteiten van verschillende samenwerkingspartners in een keten. Het managen van een keten (of een netwerk) door onafhankelijke klanten (vraag) en leveranciers (aanbod) te verbinden als ware het een enkele entiteit. Het doel van ketenregie is (1) waarde te creëren en (2) verspilling te reduceren door de vrijwillige coördinatie van de doelen en activiteiten van betrokken (f)actoren.