Een joint venture-overeenkomst is een regeling waarbij twee of meerdere bedrijven een nieuwe entiteit ontwikkelen voor hun wederzijds voordeel.