Een onderneming waarin de uitbesteder en een dienstenleverancier beiden een belang hebben, met als doel het verzorgen van dienstverlening aan de uitbesteder en mogelijk ook aan andere uitbesteders.