Een stelsel van structuren, processen en systemen om de IT-functie in organisaties te besturen, te monitoren en er verantwoording over af te leggen. Daarnaast wordt het begrip insourcing gebruikt als synomiem voor backsourcing in het geval dat een uitbesteder besluit om de dienstverlening weer binnen de eigen organisatie uit te voeren.