Definitie 1: Dit begrip hanteren dienstenleveranciers voor de overname van de mensen en middelen afkomstig van de uitbesteder in hun eigen organisatie.

Definitie 2: Wanneer een Uitbesteder dienstverlening door een derde (de Latende Leverancier) beëindigt en vervangt door activiteiten in eigen beheer.