Het geheel van apparatuur, programmatuur, gegevensverzamelingen, procedures en mensen. Een informatiesysteem heeft 3 elementaire functies, namelijk overdracht, opslag en verwerking.