Een incident is een ongeplande onderbreking of kwaliteitsvermindering van een ICT Service. Storing van een configuratie-item die nog geen impact op de service heeft, is ook een incident. Incident Management is het proces om elke ongeplande onderbreking zo snel en goed mogelijk te herstellen.