Een organisatie die diensten verleent aan uitbesteders op basis van een contract.

Synoniem: Dienstenleverancier
Engels: Service provider