Definitie 1: Het opnieuw uitbesteden van een reeds (eerder) uitbesteed deel van de bedrijfsactivteiten.

Definitie 2: Wanneer dienstverlening aan een Uitbesteder door een leverancier (de Verkrijgende Leverancier) wordt overgenomen van een andere leverancier (de Latende Leverancier).