Het opnieuw bereiken van wilsovereenstemming vastgelegd in een contract na afloop van het eindigen van een eerder contract.