De situatie waarbij een organisatie een outsourcing dienstverlening inhuurt voor het uitbesteed verrichten van een bedrijfsfunctie die nog niet eerder door de uitbesteder is verricht.