Bij een greenfield offering bieden dienstenleveranciers hun diensten aan voor de gevraagde dienstverlening zonder rekening te houden met de transitie van de bestaande dienstverlening naar de gevraagde dienstverlening.