De wijze, waarop in een organisatie de ICT activiteiten worden aangestuurd en bekostigd, zodat de geplande verbeteringen of doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden.