De beoordeling uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijkwe voor het meten van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. De PIA bevat tenminste:

a) een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden, waaronder, in voorkomend geval, de gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden behartigd;
b) een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen met betrekking tot de doeleinden;
c) een beoordeling van de in risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen; en
d) de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken, waaronder waarborgen, veiligheidsmaatregelen en mechanismen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, met inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en andere personen in kwestie.

Engels: Privacy Impact Assesment (PIA)