Het niet voldoen van de programmatuur of de resultaat van de diensten aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de programmatuur c.q. resultaat van de diensten.