Een verdelingsbepaling van de inkomsten tussen meerdere partijen.