De vierde fase van de sourcing lifecycle waarin de dienstenleverancier de overeengekomen diensten levert aan de uitbesteder. In deze fase wordt de dienstverlening door beide partijen ieder vanuit hun perspectief gemanaged. Het management vanuit het perspectief van de uitbesteder omvat het demand management en het sales management. Het management vanuit het perspectief van de dienstenleverancier omvat het service management en het delivery management.