De strategie van een leverancier en opdrachtgever over de fase na beëindiging van de levering van de diensten.